Ved akutte tilfeller, kontakt vakthavende veterinær på telefon 769 60 292.

Telefonnummer til vakthavende veterinær vil bli opplest.